Ảnh khảo sát tại Trung tâm Hành chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

Vung tau 1

Hình 1. Thầy Phong Thuỷ Phạm Cương chụp hình trước trụ sở Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Vung tau 3

Hình 2. Thầy Phạm Cương đo đạc, khảo sát tại khuôn viên của trụ sở

Khu trung tâm Hành chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Vung tau 2

Hình 3. Thầy Phạm Cương đo đạc, khảo sát tại khuôn viên của trụ sở

Khu trung tâm Hành chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu