Ảnh khảo sát tại Chùa Keo – Gia Lâm

Anh Chua keo Gia LamChuyên gia Phạm Cương khảo sát phong thuỷ tại Chùa Keo – Gia Lâm và chụp hình kỷ niệm cùng Đại Đức Thích Quang Thiện- Sư thày Trụ trì chùa Keo

Chua keo 2

Chua keo 3