Âm Dương – Ngũ Hành là gì, nó có ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?

Âm Dương – Ngũ Hành là gì, nó có ứng dụng như thế nào trong cuộc sống?

Âm dương – Ngũ hành là hai học thuyết căn bản của tất cả các môn dự đoán trong đó có phong thủy.
Căn cứ vào những nhận xét và thống kê lâu đời về sự tương tác trong tự nhiên, người xưa đã nhận thấy sự biến hoá không ngừng của sự vật và cơ cấu của sự biến hoá không ngừng đó là sự ức chế lẫn nhau, giúp đỡ, ảnh hưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau và thúc đẩy lẫn nhau. Để biểu thị sự biến hoá không ngừng và qui luật của sự biến hoá đó, người xưa đặt ra “thuyết âm dương”. Âm dương không phải là thứ vật chất cụ thể nào mà thuộc tính mâu thuẫn nằm trong tất cả mọi sự vật, nó giải thích hiện tượng mâu thuẫn chi phối mọi sự biến hoá và phát triển của sự vật.
Thuyết ngũ hành về căn bản cũng là một cách biểu thị luật mâu thuẫn đã giới thiệu trong thuyết âm dương, nhưng bổ xung và làm cho thuyết âm dương hoàn bị hơn. Người xưa cho rằng mọi vật trong vũ trụ đều chỉ cho 5 chất phối hợp nhau mà tạo nên. Ngũ hành gồm có : Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ.
Ứng dụng của Âm dương – Ngũ hành là đặc biệt quan trọng trong các môn dự đoán, chúng được áp dụng trong việc phân định tính chất và sự tương tác giữa các sao, các bộ sao trong môn tử vi cũng như trong huyền không phi tinh của môn phong thủy hay như đơn giản chỉ là việc chọn màu sắc của đồ vật cá nhân sao cho phù hợp với bản mệnh con người ở môn phong thủy cũng sử dụng đến hai thuyết này. Âm dương- Ngũ hành còn đặc biệt quan trọng trong các môn ứng dụng Kinh Dịch, người ta sử dụng chúng để phân định mức độ cát hung cho từng trường hợp cụ thể,… Ngoài ra còn nhiều ứng dụng to lớn khác của hai học thuyết cơ bản này trong đời sống cũng như những ứng dụng của các môn dự đoán.
Để hiểu rõ hơn những vấn đề chuyên môn về phong thủy và áp dụng chúng trong xây dựng cũng như tìm hiểu những môn dự đoán khác cần phải có sự chỉ dẫn và giúp đỡ của những chuyên gia và những nhà nghiên cứu chuyên sâu về những môn này.