• Địa hộ trong phong thủy
 • Địa hộ trong phong thủy

  Địa hộ trong phong thủy “Địa hộ” còn gọi là “ngũ hộ”, “địa trục”, “hạ thủ”, “hạ sa”, “hạ quan”,…

 • Thủy khẩu trong phong thủy
 • Thủy khẩu trong phong thủy

  Thủy khẩu trong phong thủy Thủy khẩu có nghĩa là cửa sông. Đây là nơi dòng nước bắt đầu chảy…

 • Huyền Vũ trong phong thủy
 • Huyền Vũ trong phong thủy

   Huyền Vũ trong phong thủy Huyền Vũ vốn là chòm sao phương Bắc gồm Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất,…

Xem phong thủy 2015

Bài viết nổi bật

Bài viết Xem nhiều

Phong thủy dự án