Thủy khẩu trong phong thủy

Thủy khẩu trong phong thủy

Thủy khẩu có nghĩa là cửa sông. Đây là nơi dòng nước bắt đầu chảy vào huyệt, một khu làng hoặc dải đất đặt mộ.

 

thuy khau

Thủy khẩu trong Phong thủy

 

Chỗ nước chảy đến gọi là “thiên môn”, chỗ nước chảy đi gọi là “địa hộ”. Thủy khẩu có thể to hoặc nhỏ.

 

Các nhà phong thủy cho rằng, nước chảy đến là huyết mạch của long khí, là hình thái bên ngoài của sinh khí, tượng trưng cho của cải. Vì vậy, ải đập đóng mở ở thủy khẩu tức là sự khống chế đối với nguồn tài sản của dải đất.

 

Thế của thủy khẩu nên vu hồi, nên có nhiều gò, núi ngăn chắn để nước không xối vào đất. Thiên môn (nơi dòng nước chảy vào) nếu mở, nguồn nước chảy dài, vô tận, sinh khí vượng, tiền của tấn tới. Địa hộ (nơi dòng nước chảy đi) nên đóng, có nhiều núi gò ngăn lại khiến nước chảy uốn lượn, tầng tầng lớp lớp để tụ khí.

 

Thủy khẩu có ải ngăn (quan lan) sản vật phong phú, dân cư tập trung đông đúc. Ngược lại, khí tàn, tai họa khôn lường. Các sách địa chí chỉ nói đến xây đập ở cửa sông. Địa hộ không có đập, ải ngăn thì đắp đập, xây cầu, đền có tác dụng ngăn chặn, khóa dòng nước.