Báo KHĐS: Cách tính hạn Kim Lâu

Báo KHĐS: Cách tính hạn Kim Lâu

Theo quan niệm dân gian, Kim Lâu là một trong 3 hạn mà gia chủ cần phải tránh khi tiến hành xây cất nhà cửa. Cách tính tuổi Kim Lâu hiện nay rất đơn giản, gia chủ có thể tự tính. Đồng thời, dựa vào đó để phân loại hạn Kim Lâu nào sau đó quyết định công việc.

xay-nha
Ảnh minh họa.

 

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, quan niệm dân gian cho rằng, Kim Lâu là một trong ba hạn mà gia chủ cần phải tránh khi tiến hành xây cất nhà cửa. Cách tính tuổi Kim Lâu hiện nay rất đơn giản, gia chủ có thể tự tính được bằng cách lấy tuổi âm lịch. Cụ thể, lấy năm xây nhà trừ năm sinh gia chủ và cộng một, tổng chia cho 9 (năm xây nhà – năm sinh gia chủ + 1) : 9. Nếu số dư là 1, 3, 6, 8 tức là năm đó gia chủ đang phạm vào hạn Kim Lâu. Chẳng hạn, người 37 tuổi sẽ phạm vào hạn Kim lâu vì 37 chia cho 9 dư 1.
Dựa vào số dư người ta phân ra làm bốn loại: Dư 1 là Kim lâu Thân, dư 3 là kim lâu thê, dư 6 là kim lâu tử, dư 8 là kim lâu lục súc. Để giải quyết vấn đề hạn Kim Lâu, theo kinh nghiệm dân gian gia chủ vẫn có thể tiến hành xây nhà nhưng nên cân nhắc nhờ người khác (không phạm các hạn làm nhà) mượn tuổi động thổ giúp. Hoặc gia đình không chăn nuôi thì Kim Lâu lục súc vẫn có thể tiến hành làm nhà.
Theo kienthuc.net.vn