VTV2: Chuyên gia Phong thủy Phạm Cương trên CT Vẻ Đẹp Việt

VTV2: Chuyên gia Phong thủy Phạm Cương trả lời PV Chương trình: Vẻ Đẹp Việt

 

Chuơng trình rất công phu của VTV2 về Vẻ đẹp Việt, các giá trị tạo nên vẻ đẹp của làng quê Việt duới góc nhìn của nhiều chuyên gia hàng đầu từ nhiều lĩnh vực, Giáo sư Hoàng Đạo Kính, KTS chuyên gia Phong thủy Phạm Cuơng, nhà nghiên cứu TS Đinh Hùng Vĩ, nhà Thiết kế Sỹ Hoàng….

Vẻ Đẹp Việt phần 1

Vẻ Đẹp Việt phần 3

Vẻ Đẹp Việt phần 4