Chọn nghề theo tử vi phương Đông

Chọn nghề theo tử vi phương Đông

Khoa Tử Vi của người phương Đông có tới một trăm lẻ tám ngôi sao, ứng với mỗi con người với ngày sinh cụ thể tổ hợp này thay đổi vị trí sắp xếp và tạo nên những cá tính, những năng khiếu khác nhau. Dựa vào các tổ hợp này nguời xưa có một số định hướng cụ thể cho một số nghề nghiệp. Các tổ hợp này nếu tập trung vào các cung như Mệnh, Tài, Quan hay cung an Thân sẽ mang tính quyết định. Các cung còn lại như cung Phúc, Thiên Di, Nô Bộc mang tính bổ trợ như một tấm gương phản ánh gián tiếp tính chất công việc của đối tuợng đó.
Thông thường Khoa Tử Vi chia các sao ra thành hai hệ thống gồm Chính tinh, Phụ tinh. Chính tinh là cái cốt lõi làm nên khung xương của một hệ thống, khái quát vận mệnh cá tính của đối tượng nghiên cứu. Chính tinh này gồm 14 sao chính là Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tuớng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân.
tu-vi14 Chính tinh tạo thành 4 tính cách lớn còn gọi là tứ đại cuộc trong Tử Vi. Bộ Sao Tử, Phủ, Vũ, Tướng chủ về lãnh đạo quản lý mang tính vĩ mô. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương giỏi về công tác nghiên cứu, bàn giấy sách vở, lý thuyết. Sát, Phá, Liêm, Tham thiên về hành động, thực hiện. Bộ Thái Dương, Cư Môn thì vừa thực hành lại có khả năng nghiên cứu tốt…

Tứ đại cục này khi phối hợp với các phụ tinh tạo thành rất nhiều nghề nghiệp khác nhau, tổng kết lại người xưa đưa ra một số những mô hình sự tổ hợp của các sao ứng với một số nghề nghiệp cụ thể trong xã hội.